19 feb. 2010

Vattnets densitet - varför vissa saker flyter medan andra sjunker


Vattens densitet – Varför flyter vissa föremål medan andra sjunker?
Naturens minsta byggsten är atomen, det är den som bygger upp allt omkring oss. Ett ämnes densitet beror på hur tätt atomerna sitter, det är på grund av detta som två lika stora föremål kan väga olika mycket, (www.ullvi.koping.se/upload/NV/Densitet%20eleverna.pdf). Enligt http://www.uvc.uu.se/professorvatten/fragelada/faq.asp är orsaken till att vissa saker flyter att dess tyngd motverkas av trycket i vattnet. Författaren menar att en viss mängd kork väger mindre än samma mängd vatten på grund av att kork har lägre densitet då atomerna sitter glesare. Ett ämne med hög densitet i förhållande till vattnet sjunker medan ämnen med lägre densitet flyter. Rent vatten har densiteten 1000 kilogram per kubikmeter, alltså väger en liter vatten ett kilo. Normalt flyter inte en människa i rent vatten men en människas densitet är endast något större än vatten det är därför det är lättare att flyta i saltvatten då saltvatten har något högre densitet än vanligt vatten.
/Maria

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar